งานขึ้นแบบท่อรถยนต์

รหัสสินค้า 14370

ชื่อ : งานขึ้นแบบท่อรถยนต์
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
บริการงานขึ้นแบบท่อรถยนต์

จำนวน:
จำนวนผู้เข้าชมสินค้า 1972 คน

ปั๊มขึ้นรูปโลหะ งานปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะ ด้วยขนาดเครื่องปั๊มหลากหลายตามรูปแบบของชิ้นงาน ขนาดของเครื่องปั๊มตั้งแต่ 25 ตัน ถึง 250 ตัน ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนไฟฟ้า เป็นหลัก วัสดุที่ใชัผลิต ได้แก่ HPPC, SPHC, SAPH440, S45C, S50C, SK5, AL110, SUS304 ขนาดความหนาที่สามารถผลิตได้ตั้งแต่ 0.8-12 มิลลิเมตร